Naised 1 2 3
Eila Pitkänen 199 185 204
Ülle Ristimägi 164 164 177
Cindy Ranta-Hytönen  185 143
Pirkko Halden  163
Mehed 1 2 3
Jaanus Jaanimägi 217 191 256
Ülari Lees 190 208 199
Olari Nebokat 176 191
Antero Hytönen 172