Võistlustel järgitakse EBL kehtivaid võistlusreegleid ja määrusi.

Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat. võistlejate tulemusele lisatakse hcp järgmise valemi alusel: (200-keskm)*0,8. Maksimumhändikäpiks on  70 punkti Igale naisvõistlejale lisatakse lisa hcäp + 10.  Händicäp arvestatakse esimeseks kaheks vooruks  selle puudumisel  esimeses voorus üldine või maksimumhändikäp edasi jooksva firmaliiga keskmine mis iga vooru järel arvutatakse uuesti. Viimases voorus uutele mängijatele max. hcäp. 35 punkti.Mängitakse kuus vooru. Võistlejate töötamine esindatavas firmas ei ole kohustuslik. Ühest firmast võib olla ka mitu võistkonda. Võistlusvoorude jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Võistkonna koosseisu muutmine vooru sees on lubatud ainult kohtuniku eriloaga (haigestumise korral või muudel ettenägematutel asjaoludel).

Võistkonna registreerimine, võistkonna  nimede ning kapteni kontaktandmete äramärkimisega toimub kuni    10 jaanuarini 2020  Vanalinna Bowlingusaalis Jaani 4, Haapsalus  tel.47 34900.  Peakohtunik on Arvi Nebokat  50 58929, meil   arvi.nebokat@gmail.com

Kuna võistkondade arv peab olema 4-ga jaguv, on kohtunikul õigus registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi.

Võistlustest osavõtutasu on 240,00 eur  ilma käibemaksuta, mängitakse 6 vooru. Osavõtutasu sisaldab võistluste   korralduskulusid ja auhinnafondi.

Auhinnad  kolmele esimesele võistkonnale. Individuaalselt kolme paremat  meest kui naist.

Võistlused toimuvad esmaspäevast  neljapäevani algusega kell  19.00 .                                                                              Vanalinna Bowlingusaalis  Jaani 4  Haapsalus. Täpsed mänguajad avaldatakse  internetis               www.vanalinnabowling.ee

Peakohtunikul on õigus teha voorude ajakavasse muudatusi, informeerides sellest võistkondade   kapteneid.

Võistlused toimuvad nn shveitsi süsteemis (6 vooru) 4-võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast igat  lõppenud vooru.  Esimeseks vooruks võistkonnad loositakse.  Võistkonnad mängivad igas voorus 3 minimatshi  oma alagrupi võistkondadega. Iga võistkonna liige mängib vastasvõistkonna sama asetusega (1., 2. või 3.) mängija vastu.  Individuaalselt kuni 30-punktiline võit (koos hcp-ga) oma vastase üle annab võistkonnale 0,5 punkti, 30 ja enamapunktiline võit annab 1,0 punkti, viik 0,5 punkti. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse välja  võistleja keskmise ( koos hcp-ga ) järgi. Arvesse läheb min 15 mängu keskmine. Võistkonna summas (koos hcp-ga) saavutatud kuni 60-punktiline võit annab võistkonnale 2 võidupunkti, 60 ja enamapunktiline võit 2,5 võidupunkti.Viik annab mõlemale 2 punkti.

Seega on kokku võimalik ühes minimatshis saada meeskonna kohta maksimaalselt 5,5  võidupunkti – 3 p individuaalsete matshivõitude eest pluss 2,5 punkti võistkonnavõidu eest.

Võrdsete võidupunktide arvu korral arvestatakse võistkondade punktisummat koos hcp-ga. Matsid toimuvad Ameerika mänguviisis, kaks võistkonda rajapaaril. Parema asetusega võistkond kohtub esimesena oma alagrupi nõrgimat asetust omava võistkonnaga jne. Soojendus 10 min.enne esimese matshi algust.

Võimalus paigaldada esindatava firma reklaami,võistluste ajaks (  jaan –  veebr ) bowlingusaali.