Läänemaa Firmaliiga bowlingus  Kevad   2017.


Võistlustel järgitakse EBL kehtivaid võistlusreegleid ja määrusi.(www.ebl.ee) Võistkonnad mängivad kõik ühes liigas, kusjuures võistlejate tulemusele lisatakse hcp järgmise valemi alusel: (200-keskm)*0,8. Maksimumhändikäpiks on  70 punkti. Händikäp arvutatakse  võistleja  viimase  nelja  firmaliiga tulemuse alusel esimeseks kaheks vooruks  selle puudumisel  arvestatakse esimeses voorus üldine või maksimumhändikäp edasi jooksva firmaliiga keskmine mis iga vooru järel arvutatakse uuesti. Viimases voorus uutele mängijatele max. hcäp. 35 punkti.


Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat. Igale naisvõistlejale lisatakse lisa hcäp + 10.  Mängitakse kuus vooru. Võistlejate töötamine esindatavas firmas ei ole kohustuslik. Ühest firmast võib olla ka mitu võistkonda. Võistlusvoorude jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Võistkonna koosseisu muutmine vooru sees on lubatud ainult kohtuniku eriloaga (haigestumise korral või muudel ettenägematutel asjaoludel).


Võistkonna registreerimine, võistkonna  nimede ning kapteni kontaktandmete äramärkimisega toimub kuni    13 aprillini 2017    

Vanalinna Bowlingusaalis Jaani 4, Haapsalus  tel.

47 34900,  50 58929  või meili teel   arvi.nebokat@gmail.com

Peakohtunik on Arvi Nebokat. Kuna võistkondade arv peab olema 4-ga jaguv, on kohtunikul õigus registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi.


Võistlustest osavõtutasu on 220,00 eur  ilma käibemaksuta, mängitakse 6 vooru. Osavõtutasu sisaldab võistluste   korralduskulusid ja auhinnafondi.


Autasustatakse  kolme esimest võistkonda. Individuaalselt kolme paremat nii meest kui naist, individuaalselt  saavutatud punktide alusel.


Võistlused toimuvad esmaspäevast  neljapäevani algusega kell  19.00  võib esineda ka erandeid.                                                                                       Vanalinna Bowlingusaalis  Jaani 4  Haapsalus. Täpsed mänguajad avaldatakse  internetis                     www.vanalinnabowling.ee

Peakohtunikul on õigus teha voorude ajakavasse muudatusi, informeerides sellest võistkondade   kapteneid.

Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis (6 vooru) 4-võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast igat  lõppenud vooru.  Esimeseks vooruks võistkonnad loositakse.  Võistkonnad mängivad igas voorus 3 minimatshi  oma alagrupi võistkondadega. Iga võistkonna liige mängib vastasvõistkonna sama asetusega (1., 2. või 3.) mängija vastu.  Kuni 30-punktiline võit (koos hcp-ga) oma vastase üle annab võistkonnale 1 punkti, 30 ja enamapunktiline võit annab 1,5 punkti. Võistkonna summas (koos hcp-ga) saavutatud kuni 60-punktiline võit annab võistkonnale 2 võidupunkti, 60 ja enamapunktiline võit 2,5 võidupunkti.


Seega on kokku võimalik ühes minimatshis saada meeskonna kohta maksimaalselt 6  võidupunkti – 5,5 p individuaalsete matshivõitude eest pluss 2,5 punkti võistkonnavõidu eest. Mängijate omavahelise matshi ja võistkondliku tasaseisu korral saab kumbki   0,5 punkti.


Võrdsete võidupunktide arvu korral arvestatakse võistkondade punktisummat koos hcp-ga. Matsid toimuvad Ameerika mänguviisis, kaks võistkonda rajapaaril. Parema asetusega võistkond kohtub esimesena oma alagrupi nõrgimat asetust omava võistkonnaga jne. Soojendus 10 min.enne esimese matshi algust.


Võimalus paigaldada esindatava firma reklaami,võistluste ajaks (  aprill –  mai) bowlingusaali.