Läänemaa Firmaliiga bowlingus  Sügis   2014.

Võistlustel järgitakse EBL kehtivaid võistlusreegleid ja määrusi.(www.ebl.ee) Võistkonnad mängivad kõik ühes liigas, kusjuures võistlejate tulemusele lisatakse hcp järgmise valemi alusel: (190-keskm)*0,8. Maksimumhändikäpiks on  60 punkti. Händikäp arvutatakse  võistleja  viimase  nelja  firmaliiga tulemuse alusel esimeseks kaheks vooruks  selle puudumisel  arvestatakse esimeses voorus üldine või maksimumhändikäp edasi jooksva firmaliiga keskmine mis iga vooru järel arvutatakse uuesti.

Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat. Igale naisvõistlejale lisatakse lisa hcäp + 10. Kui võistkonnas osaleb noor kuni 16 ja kelle keskmine ei ole suurem kui 145 k.a. siis lisatakse lisa hcäp + 10. Mängitakse kuus vooru. Võistlejate töötamine esindatavas firmas ei ole kohustuslik. Ühest firmast võib olla ka mitu võistkonda. Võistlusvoorude jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Võistkonna koosseisu muutmine vooru sees on lubatud ainult kohtuniku eriloaga (haigestumise korral või muudel ettenägematutel asjaoludel).

Võistkonna registreerimine, võistkonna ja liikmete nimede ning kapteni kontaktandmete äramärkimisega toimub kuni    10   oktoobrini 2014     Vanalinna Bowlingusaalis Jaani 4, Haapsalus  tel. 47 34900,      50 58929  või meili teel   arvi.nebokat@gmail.com

 Peakohtunik on Arvi Nebokat. Kuna võistkondade arv peab olema 4-ga jaguv, on kohtunikul õigus registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi.

Võistlustest osavõtutasu on 190,00 eur  ilma käibemaksuta, mängitakse 6 vooru. Osavõtutasu sisaldab võistluste   korralduskulusid ja auhinnafondi.

Autasustatakse  kolme esimest võistkonda. Individuaalselt kolme paremat nii meest kui naist. Autasustatakse võistkonna kolme enam mänginud mängijat, individuaalselt  saavutatud punktide alusel. Samuti autasustatakse bowlingu kinkekaardiga  iga vooru võitnud võistkonda (kui osalejaid 12 või rohkem )

Võistlused toimuvad esmaspäevast  neljapäevani algusega kell  19.00  võib esineda ka erandeid.                                                                                           Vanalinna Bowlingusaalis  Jaani 4  Haapsalus. Täpsed mänguajad avaldatakse  internetis                                www.vanalinnabowling.ee

Peakohtunikul on õigus teha voorude ajakavasse muudatusi, informeerides sellest võistkondade kapteneid.

Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis (6 vooru) 4-võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast igat  lõppenud vooru.  Esimeseks vooruks võistkonnad loositakse telefoni teel registreerimise järjekorras. Võistkonnad mängivad igas voorus 3 minimatshi  oma alagrupi võistkondadega. Iga võistkonna liige mängib vastasvõistkonna sama asetusega (1., 2. või 3.) mängija vastu.  Kuni 30-punktiline võit (koos hcp-ga) oma vastase üle annab võistkonnale 1 punkti, 30 ja enamapunktiline võit annab 2 punkti. Võistkonna summas (koos hcp-ga) saavutatud kuni 60-punktiline võit annab võistkonnale 1 võidupunkti, 60 ja enamapunktiline võit 2 võidupunkti.

Seega on kokku võimalik ühes minimatshis saada meeskonna kohta maksimaalselt 8 võidupunkti – 6 p individuaalsete matshivõitude eest pluss 2 punkti võistkonnavõidu eest. Mängijate omavahelise matshi viigi korral tehakse punkt pooleks, võistkondliku tasaseisu korral saab kumbki võistkond 1 punkti.

Võrdsete võidupunktide arvu korral arvestatakse võistkondade punktisummat koos hcp-ga. Matshid toimuvad Ameerika mänguviisis, kaks võistkonda rajapaaril. Parema asetusega võistkond kohtub esimesena oma alagrupi nõrgimat asetust omava võistkonnaga jne. Soojendus 10 min.enne esimese matshi algust.

Võimalus paigaldada esindatava firma reklaami,võistluste ajaks ( okt – nov – dets) bowlingusaali.